Miten se toimii?

huoltotasku_logo_qr
Huoltotaskun ytimenä toimii jokaiseen laitteeseen tai asennuskohteen lähelle liimattava tai tulostettava huoltotunniste. Yleisin käyttötapa on huoltotarra, jonka viivakoodi on luettavissa koneellisesti joko erillisellä viivakoodin lukijalla tai kuluttajien käyttöön suunnatussa versiossa 2-ulotteisella QR-koodilla.

Huoltotarra tehdään tavallisesti asiakkaan graafisen ilmeen mukaisesti, jolloin se toimii myös mainoksena. Tarraan voidaan liittää myös muita tietoja, kuten osoitetiedot tai puhelinnumero. Järjestelmän tarkoituksena on tuoda huolto-/myyjäliike lähemmäksi asiakasta myös huoltojen välillä ja mahdollistaa helppo tapa lähestyä, kun tarvetta on.